Lektorė Neringa Kurapkaitienė
Socialinio darbo katedra; Edukologijos katedra